Tổ chức

IMG_1507553259799_1508765396155

THÁNG 10 TRÀN ĐẦY YÊU THƯƠNG

               Kỷ  niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trường tiểu học Cẩm Quan đã tổ chức  nhiều hoạt động sôi nổi.  Buổi lễ kỷ niệm diễn…

    1              CHU VĂN SƠN CHỨC VỤ: HIỆU TRƯỞNG NGÀY SINH: 25 – 10 – 1965 TRÌNH ĐỘ CM: ĐẠI HỌC THƯỜNG TRÚ: CẨM QUAN – CX ĐT: 0989801639 EMAIL: sonthttcx@gmail.com