Thực hiện công văn số 34/ TTPCSR-KST ngày 12/10/2017 của trung tâm phòng chống Sốt rét- KST-CT về việc triển khai tẩy giun cho học sinh tiểu học đợt ...